Διενέργεια Δημόσιου Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΥΠ'ΑΡ.16/2022) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Ανοικτός κάτω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστήρια για εξωτερικό και εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο ποιότητας Μικροβιολογικού- Αιματολογικού, Κυτταρολογικού Εργαστηρίου και Αιμοδοσίας ».

Ανοικτός κάτω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων καλλιεργειών μικροβιολογίας».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΥΠΆΡ.11/2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Σελίδες