Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής1 (EuSEM) το ΤΕΠ είναι το τμήμα του νοσοκομείου που έχει στόχο «την υποδοχή, αναζωογόνηση, διάγνωση & αντιμετώπιση ασθενών με αδιαφοροποίητα επείγοντα και οξέα προβλήματα, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των νόσων, κακώσεων και διαταραχών της συμπεριφοράς, καθώς και τη διαχείριση τους ως τη στιγμή του εξιτηρίου ή της ανάληψης περαιτέρω φροντίδων από άλλο γιατρό». Το ΤΕΠ αποτελεί το συνδετικό κρίκο και έναν αποτελεσματικό σύνδεσμο (interface) μεταξύ του ασθενούς και της οριστικής του αντιμετώπισης, καθώς και το σημείο επαφής μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της οξείας νοσοκομειακής φροντίδας.

Στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης λειτουργεί εκτος απο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με Έκτακτο Παθολογικό και Έκτακτο Χειρουργικό Ιατρείο.

& ΤΕΠ COVID (27310 93353).

  • Διευθυντης Ιατρός ΤΕΠ:  Κουτουκας Παντελης (ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ)
  • Κεφαλούρος Ηρακλής , Επιμελητής Α'.
  • Προϊσταμένη Νοσηλευτών: Ρουμπή Κωνσταντίνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 2731093185
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2731093106
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2731093321

1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, Οργάνωση & Ανάπτυξη, Ελένη Ασκητοπούλου Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης