Ιστορικό

Το 1939 αγοράσθηκε το πρώτο οικόπεδο από τον Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων της πόλης των Μολάων, με  σκοπό να γίνει Νοσοκομείο. Το 1957 το οικόπεδο παραχωρήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο. Το 1957 από το Δήμο Μολάων αγοράσθηκε το 2ο οικόπεδο. Το 1962 αγοράσθηκαν άλλα δύο (2) οικόπεδα από ομογενείς της Αμερικής και το ίδιο έτος ξεκίνησε η κατασκευή. Το 1966 ολοκληρώθηκε το κτίριο και εξοπλίσθηκε από τους ομογενείς. Στις 8-10-1967 έγιναν τα εγκαίνια και λειτούργησε το Νοσοκομείο με δυναμικότητα 30 κλίνες. Το 1990 αποφασίσθηκε η επέκτασή του. Το 1994 ολοκληρώθηκε η νέα πτέρυγα, έγινε η μεταφορά του παλαιού στο νέο και ξεκίνησε η διαμόρφωση του πρώτου κτιρίου. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1997 και έκτοτε λειτουργεί κανονικά.

Έγιναν τροποποιήσεις του Οργανισμού που προέβλεψαν 70 κλίνες  και προστέθηκαν αλλά και μετατράπηκαν ιατρικές και λοιπές θέσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυπταν. Το 2002 ξεκίνησαν οι διαδικασίες τροποποίησης του οργανισμού για πρόβλεψη και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, η οποία ολοκληρώθηκε και λειτούργησε τον Δεκέμβριο του 2005.

Με την αριθμό Υ4α/οικ 123794/31-12-2012 Απόφαση (ΦΕΚ 3486/31-12-2012 τεύχος Β’) σύστασης του Γ.Ν. Λακωνίας  το έως τότε διασυνδεόμενο Γ.Ν.-Κ.Υ. Μολάων ενοποιήθηκε με το Γ.Ν. Σπάρτης και αποτελούν πλέον ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας» & με συνολική δύναμη 240 κλινών (οι 60 κλίνες για το Νοσοκομείο Μολάων).