Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

Η Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης περιλαμβάνει τον Παθολογικό τον Χειρουργικό τον Εργαστηριακό και τον Διοικητικό Τομέα