Χειρουργικός τομέας

Ο Χειρουργικός τομέας περιλαμβάνει:

- τη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ κλινική
- το ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Τμήμα
- την ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ κλινική
- την ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ κλινική
- την Ω.Ρ.Λ. κλινική
- τη ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ κλινική
- την ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ κλινική
- την Μονάδα ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- το ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ