Αναγγελία Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″Χειρουργικών Μοσχευμάτων (πλεγμάτων) διπλής όψης για αποκατάσταση κοιλιοκήλης λαπαροσκοπικά ″ για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού του τμήματος Β.Ι.Τ. της Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″ Υγειονομικού Υλικού″ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″ Χειρουργικών Εργαλείων Ανοικτής Χειρουργικής ″.για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης.

Σελίδες