Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″ Υγειονομικού Υλικού″ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ)

ΥΠ’ ΑΡ. 50/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ ΕΝΟΣ (1) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ - RACK SERVER ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & LIS″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″ Χειρουργικών Εργαλείων Ανοικτής Χειρουργικής ″.για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Σελίδες