Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ″ Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ″ της Ν. Μ. Σπάρτης.

Περιγραφή: 

Ημερομηνία :  26-10-2022

 Αρ. Πρωτοκ :   Φ/Λ/17/10265

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ″ Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ″ της Ν. Μ. Σπάρτης.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης κατόπιν ολοκλήρωσης της α’ φάσης τεχνικής διαβούλευσης προβαίνει στην ανάρτηση των τελικών τεχνικών προδιαγραφών ″ Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ″  για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης, αφού έλαβε υπόψη τις κατατεθειμένες προτάσεις - παρατηρήσεις από την α΄ φάση της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών.

Δεν επιδέχονται επιπλέον παρατηρήσεις – σχόλια.

 

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                          ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου