Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ –ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤH ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας του Καρδιολογικού Τμήματος της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης ενδιαφέρεται για συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα όχι πέραν τις 31/08/2022,

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ -ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤH ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Σελίδες