Προσλήψεις και Διορισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Γ.Ν.Λακωνίας- Ν.Μ.Μολάων

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων προκηρύσσει:

Προκήρυξη για την πλήρωση μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Γ.Ν.Λακωνίας- Ν.Μ.Σπάρτης

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης προκηρύσσει:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας

Η Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας  για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιολογικού Τμήματος και της   Μονάδας Εμφραγμάτων σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία της, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) ΔΕ Βοηθό Νοσηλευτή  υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα τριών (3)μηνών. Περιλαμβάνονται συνημμένα η πρόσκληση ενδιαφέροντος και η σχετική αίτηση.

Σελίδες