Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ″ Αντιθρομβωτικών περισκελίδων μηχανικής συμπίεσης των κάτω άκρων ″ της Ν. Μ. Σπάρτης.

Περιγραφή: 

Ημερομηνία :  10.11.2022

 Αρ. Πρωτοκ :   Φ/Λ/17/10924

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με ανάρτηση στον ιστότοπο του Νοσοκομείου

http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis,

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών ″ Αντιθρομβωτικών περισκελίδων μηχανικής συμπίεσης των κάτω άκρων ″ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης κατόπιν ολοκλήρωσης της τεχνικής διαβούλευσης προβαίνει στην ανάρτηση των τελικών τεχνικών προδιαγραφών προδιαγραφών ″ Αντιθρομβωτικών περισκελίδων μηχανικής συμπίεσης των κάτω άκρων ″ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας, για τις οποίες δεν κατατέθηκαν προτάσεις - παρατηρήσεις στην α΄ φάση της δημόσιας διαβούλευσης.

Δεν επιδέχονται επιπλέον παρατηρήσεις – σχόλια.

 

 

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                          ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Προσθήκη νέου σχολίου