ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα υποκαταστήματα των τραπεζών με έδρα τις πόλεις Σπάρτης και Μολάους που δύνανται να εξυπηρετήσουν συνολικά και τις δύο διασυνδεόμενες Νοσηλευτικές Μονάδες Σπάρτης και Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, για την με ιδιαίτερους όρους τριετή συμβατική τήρηση της Ταμειακής Διαχείρισης των κεφαλαίων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας