ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΚΤΩ  (8) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.