Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ″ Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ″ της Ν. Μ. Σπάρτης.

Τεχνική διαβούλευση ″ Αντιθρομβωτικών περισκελίδων μηχανικής συμπίεσης των κάτω άκρων ″ .

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 12ΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών ″ Γαντιών μιας χρήσης ″ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών ″ Αντιδραστήριων (τέστ) εξετάσεων μοριακού ελέγχου ανίχνευσης του ιού Sars-Cov-2, με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ″ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ

39/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΥ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Σελίδες