Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ″ Αντιθρομβωτικών περισκελίδων μηχανικής συμπίεσης των κάτω άκρων ″ της Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί προμήθειας ″Αντιδραστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό″ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης και Ν.Μ. Μολάων).

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Ελέγχου Ποιότητας Νερού» για τις ανάγκες του ΓΝ Λακωνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας″ Νοσοκομειακών ειδών από χαρτί ″ για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″ Επιδεσμικού Υλικού ″ για τη Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

ΥΠ’ ΑΡ. 40/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ ΕΝΟΣ (1) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ - RACK SERVER ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & LIS″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πακέτων λογισμικού προστασίας από ιούς για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης και Ν.Μ. Μολάων).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΑΣ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Σελίδες