Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων »

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων »

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή & παραμονή παρακαταθήκης οστεοσυνθετικού υλικού για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ″ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ″ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ.

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών δωδεκακάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας (Ν. Μ. Σπάρτης).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (250ml),ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια "φίλτρα σπιρόμετρου'' για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Σπάρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ

Σελίδες