Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΥΠ’ ΑΡ. 49/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ ΕΝΟΣ ΟΠΙΣΘΟΦΑΤΝΙΑΚΟΥ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΕΟΜ) ″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Φορητού Έγχρωμου Καρδιολογικού Υπερήχου της Ν.Μ. Μολάων.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ.

Τεχνική διαβούλευση ″ Ενεργειακή πλατφόρμα ηλεκτροχειρουργικής για μονοπολικές και διπολικές εφαρμογές & συστήματος σύντηξης ιστών για ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων ″.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΥΠ'ΑΡ.45/2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″Εκτυπωτικού Υλικού″ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″ Αναλωσίμων για σύστημα διεγχειρητικής νευροφυσιολογικής παρακολούθησης επεμβάσεων θυροειδούς αδένα ″ με συνοδό εξοπλισμό..

ΥΠ’ ΑΡ. 43/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ.

Σελίδες