Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού του τμήματος Β.Ι.Τ. της Ν. Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″ Υγειονομικού Υλικού″ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ)

ΥΠ’ ΑΡ. 50/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ ΕΝΟΣ (1) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ - RACK SERVER ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & LIS″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″ Χειρουργικών Εργαλείων Ανοικτής Χειρουργικής ″.για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών ″ Ενεργειακής πλατφόρμας ηλεκτροχειρουργικής για μονοπολικές και διπολικές εφαρμογές & συστήματος σύντηξης ιστών για ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων ″ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «ετήσια προληπτική συντήρηση των πυροσβεστήρων» της Ν.Μ. Μολάων.

Σελίδες