Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (250ml),ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια "φίλτρα σπιρόμετρου'' για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Σπάρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί προμήθειας ″Αντιδραστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό″ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης και Ν.Μ. Μολάων).

Σελίδες