Διαγωνισμοί

ΥΠ’ ΑΡ. 43/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ.

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή & παραμονή παρακαταθήκης οστεοσυνθετικού υλικού για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ″ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ″ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ.

Σελίδες