Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΥΠ'ΑΡ.45/2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″Εκτυπωτικού Υλικού″ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″ Αναλωσίμων για σύστημα διεγχειρητικής νευροφυσιολογικής παρακολούθησης επεμβάσεων θυροειδούς αδένα ″ με συνοδό εξοπλισμό..

Σελίδες