Διαγωνισμοί

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «ετήσια προληπτική συντήρηση των πυροσβεστήρων» της Ν.Μ. Μολάων.

ΥΠ’ ΑΡ. 49/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ ΕΝΟΣ ΟΠΙΣΘΟΦΑΤΝΙΑΚΟΥ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΕΟΜ) ″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Φορητού Έγχρωμου Καρδιολογικού Υπερήχου της Ν.Μ. Μολάων.

Σελίδες