Διαβουλεύσεις

Ανάρτηση Τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την υπηρεσία της «Ετήσιας Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (αναισθησιολογικό μηχάνημα, χειρουργική τράπεζα και κλίβανος ατμού)»

Εκ νέου (Β’) Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Ετήσιας Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (αναισθησιολογικό μηχάνημα, χειρουργική τράπεζα και κλίβανος ατμού)» του Γ.Ν. Λακωνίας Ν.Μ. Μολάωn

Δεύτερη (Β’) Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Ετήσιας Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (αναισθησιολογικό μηχάνημα, χειρουργική τράπεζα και κλίβανος ατμού)» του Γ.Ν. Λακωνίας Ν.Μ. Μολάων

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία της «Ετήσιας Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (αναισθησιολογικό μηχάνημα, χειρουργική τράπεζα και κλίβανος ατμού)» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)»

ΘΕΜΑ: Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης ► ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Βιολογικών Δεικτών Ελέγχου Αποστείρωσης Ατμού και Ελέγχου Κλιβάνου Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (πλάσματος).

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης ► ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Αναλωσίμων Υλικών Ιατρικών εργαστηρίων.

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία της «Ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης με αναλώσιμα των συστημάτων επεξεργασίας νερού των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης &

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης ► ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λαπαροσκοπικού πύργου με τεχνολογίες απεικόνισης 4Κ-3D-ICG και εργαλεία.

Σελίδες