Διαβουλεύσεις

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οπισθοφατνιακού (Οδοντιατρικού) ακτινολογικού μηχανήματος (ΚΕΟΜ) .

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση των Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση των Υπερήχων (γενικό, καρδιολογικό, μαιευτικό) της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) συστήματος υπερηχοτομογραφίας για ουρολογική χρήση, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας Ν. Μ. Σπάρτης.

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Υπερηχοτομογράφου για Ουρολογική Χρήση του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Σελίδες