Διαβουλεύσεις

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡOΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3D ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ CAD.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ TEXNIKΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΕΝΟΣ ΕΓΧΥΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων της αρμόδιας επιτροπής για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Αιμοστατικός Ιμάντας – Tourniquet, Μετωπιαίο Κάτοπτρο & Χειρουργικά Εργαλεία)

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Παθολογικού τμήματος και Φυσικοθεραπευτηρίου» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων.

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Καρδιολογικού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων.

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Οφθαλμολογικού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων.

Σελίδες