Διαβουλεύσεις

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών ″ Γαντιών μιας χρήσης ″ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών ″ Αντιδραστήριων (τέστ) εξετάσεων μοριακού ελέγχου ανίχνευσης του ιού Sars-Cov-2, με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ″ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

Τεχνική διαβούλευση ''Γαντιών μιας χρήσης''

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ CAD

Τεχνική διαβούλευση Εξυπηρετητή (Rack server για εφαρμογές Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενών και LIS) για τη Ν. Μ. Σπάρτης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3D ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ CAD.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « Συσκευή Άσκησης Τετρακεφάλου/ Δικεφάλου ποδιών »

Σελίδες