Δελτία Τύπου

Νέα ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

Με απόφαση του Δ.Σ, εκδόθηκε νέα ανακοίνωση για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων ΥΕ Υπηρεσιών Φύλαξης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2017) η οποία επισυνάπτεται παρακάτω:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Την Τρίτη 21/03/17 πραγματοποιήθηκε επιτυχώς για πρώτη φορά λαπαροσκοπικά, επέμβαση αποκατάστασης ευμεγέθους Μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης σε Λάκωνα συμπολίτη μας.

 

 

Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης θέλει να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του προς το  Ίδρύμα «Σταύρος Νιάρχος»

Προκήρυξη για την πλήρωση μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Γ.Ν.Λακωνίας- Ν.Μ.Μολάων

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων προκηρύσσει:

Σελίδες