Δελτία Τύπου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ( 1 ) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ. Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ( 1 ) ΘΕΣΗΣ ΕΠ.Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΙΑΣ  ( 1 )   ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ. Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ  ( 1 )  ΘΕΣΗΣ ΕΠ.Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ .

Προκήρυξη μίας θέσης ΕΒ ειδικότητας Αναισθησιολογίας.

Το ΓΝ Λακωνίας προκηρύσσει μία (1) θέση ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του ΕΒ για τη ΝΜ Μολάων.

Παρακάτω επισυνάπτονται το κείμενο της προκήρυξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

"Προληπτική Ιατρική" στη Μάνη - Κέντρο Υγείας Αρεόπολης στις 24 Ιουνίου 2017

"Προληπτική Ιατρική" στη Μάνη - Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

Απόσπασμα απο το Δελτίο Τύπου. "..Tο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης ανανεώνει το ραντεβού και δηλώνει εκ νέου υπερήφανος διοργανωτής της έβδομης κατά σειρά Εκδήλωσης "ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ" στη Μάνη, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης.... Για αυτό προσκαλούμε τους πολίτες της Μάνης να προσέλθουν στο Κέντρο Υγείας το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 και ώρα 08:00 - 15:00. Κλιμάκιο καταξιωμένων ιατρών θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης με σκοπό τη δωρεάν παροχή ιατρικών εξετάσεων - συμβουλών σε όσους χρήζουν εξειδικευμένης παρακολούθησης και φροντίδας.

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για τις ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης). Υποβολή αιτήσεων από 18-05-2017 έως 29-05-2017 και ώρα 14:00 μ.μ. Παρακάτω επισυνάπτονται η αναλυτική ανακοίνωση, η περίληψη αυτής, το έντυπο της αίτησης και οδηγίες συμπλήρωσης.

Προκύρηξη μίας θέσης Επιμελητή Β' Ειδικότητας Παθολογίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας προκηρύσσει μια (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β' για τη Ν.Μ. Σπάρτης . Παρακάτω επισυνάπτονται το κείμενο της προκήρυξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Αιτήσεις Υπεύθυνες Δηλώσεις)

Σελίδες