Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Aξιολόγηση των Ανακοινώσεων ΣΟΧ 1/2020 και ΣΟΧ 2/2020

Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα όπως αυτά εκδόθηκαν από την Επιτροπή  Αξιολόγησης των Ανακοινώσεων ΣΟΧ 1/2020 και ΣΟΧ 2/2020 του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

Θα διενεργηθεί Δημόσια Κλήρωση την Τετάρτη 11/3/2020 και ώρα 09:00 στο γραφείο της Διεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας της Ν.Μ. Σπάρτης  για τους ισοβαθμούντες στις Ανακοινώσεις ΣΟΧ 1/2020 και ΣΟΧ 2/2020 ώστε να ολοκληρωθεί η σειρά κατάταξης. Μπορούν να παρευρεθούν όσοι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Σελίδες