Ανακοινώσεις

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα υποκαταστήματα των τραπεζών με έδρα τις πόλεις Σπάρτης και Μολάους που δύνανται να εξυπηρετήσουν συνολικά και τις δύο διασυνδεόμενες Νοσηλευτικές Μονάδες Σπάρτης και Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, για την με ιδιαίτερους όρους τριετή συμβατική τήρηση της Ταμειακής Διαχείρισης των κεφαλαίων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑ (10 ) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ.

Σελίδες